Freddy Lepsøe

Gitarist i The Enemies


Takk, Jahn for ungdomstiden sammen, og bandet vårt The Enemies. Det var også en ære å bli invitert til overekkelsen av St. Olavs orden på Oseberg i Tønsberg.